Quality
first

Micul Prinț

Micul Prinț - a complex elearning project allowing children from primary and secondary school levels to test and develop their personal skills. Teachers can follow the students progress and assist them. The system also provide an automated coach for students facing problems in solving different exercises.
MiculPrint - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.1: „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”. Titlul proiectului: „Performanțe crescute pentru elevii din învățământul preuniversitar!” Cod contract: POSDRU/85/1.1/S/64320.

„Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără lucruri de gata, de la vânzători. Cum însă nu există vânzători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă! Dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn pe lume. Eu voi fi, pentru tine, fără seamăn pe lume ...” (Vulpea către Micul Prinț)

.NET / HTML5 / MSSQL Desktop application / Webservice / E-Learning / Tailor-made CMS www.miculprint.eu

About Us

StartQ Software SRL is a company that provides quality mobile, web and desktop applications. From client concept to final online product we follow the line of "turning good ideas into quality software solutions".

Use "Ask for a Quote" button to send us few details about your idea and we'll provide our feedback as soon as possible.